กฎการแข่งขัน

 • ประมวลจริยธรรม

  ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ผู้ตัดสิน

  รายชื่อคณะผู้ตัดสินสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ สตรี

 • ระเบียบสมาชิกทัวร์

  เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างมีระเบียบ ขอความร่วมมือผู้เล่น และ แคดดี้ โปรดอ่านระเบียบการแข่งขันดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งลงนามรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 • กฎสนามและเงื่อนไขการแข่งขัน

  กฎสนามและเงื่อนไขการแข่งขันนี้ ได้ปรับให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟของ R&A Rules Limited
  กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งในความหมายใดของ กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ กฎสนาม หรือ เงื่อนไขการแข่งขันของ THAI LPGA TOUR ให้ใช้การตีความตามฉบับภาษาอังกฤษของ กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ หรือ กฎสนาม และเงื่อนไขการแข่งขันของ THAI LPGA TOUR

 • เงินรางวัลการแข่งขัน

  การจ่ายเงินรางวัลของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จะจ่ายให้ตามลำดับ ลำดับที่มีคะแนนเท่ากัน จะนำเงินรางวัลในแต่ละลำดับมารวมกันแล้วนำมาเฉลี่ยจ่าย

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial