การจัดอันดับเงินรางวัล

 

POSNameNationalityPlayedRoundEarningStroke Avg.
1อาภิชญา ยุบลthailand_round_icon_6472065288969.85
2วันชนา โพธิ์เรืองรองthailand_round_icon_6472137187671.71
3วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์thailand_round_icon_6461833607871.28
4เรณุกา สุขสุคนธ์thailand_round_icon_6451522286671.27
5ยุพาภรณ์ กวินปกรณ์thailand_round_icon_6451419823371.57
6กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิ์จิตต์thailand_round_icon_6441219220670.75
7ชมพัช พงศ์ธนารักษ์thailand_round_icon_6471916581973.63
8ณัฐเกศ นิมิตพงษ์กุลthailand_round_icon_6461815853472.50
9อริสรา เวชกามาthailand_round_icon_6472015820974.50
10ชากัณฑ์สิม คำบอนthailand_round_icon_6461714456673.71
11ปรินดา โพธิ์กัณฑ์thailand_round_icon_641314250068.00
12PAULINE DEL ROSARIO51514145672.60
13อรณิชา โกนสันเทียะthailand_round_icon_6472012625073.25
14พิณรัชย์ หลุ่มบุญเรืองthailand_round_icon_6461812478673.00
15นันทิกานต์ รักษาชัฎthailand_round_icon_6472012185573.50
16ชลดา ชยณรรย์thailand_round_icon_6451511459472.20
17พิชสาอร ไชยชมภูthailand_round_icon_64719114,43774.05
18พิมพ์ภัสสร สังฆะกาโรthailand_round_icon_6461711381073.71
19กุสุมา มีชัยthailand_round_icon_6472011291673.55
20กมลวรรณ เหลื่อมศรีthailand_round_icon_6461710357673.59
21วาด แผ่วฉิมพลีthailand_round_icon_64139628571.33
22วราลี อัจฉฤกษ์thailand_round_icon_644129623673.58
23มุขรินทร์ ลาดกระโทกthailand_round_icon_646179600773.24
24พรรณภา พลนามอินทร์thailand_round_icon_647209332674.40
25อัญชิสา อุตมะthailand_round_icon_6461792,82173.94
26YIN MAY MYO7218721374.86
27ปรีณาพรรณ พุ่มคล้ายthailand_round_icon_646178572274.06
28ตรีฉัฐ จีนกลับthailand_round_icon_647188418074.06
29อรกนก สร้อยสุวรรณthailand_round_icon_647198354873.95
30คริษฐาวรรณ รุ่งเรืองthailand_round_icon_646178340874.40
31ธันญา ปัทมกิจสกุลthailand_round_icon_6441181,55572.91
32ณิชากร รักษาชัฎthailand_round_icon_647208009874.50
33ษมาพร แข็งขันธ์ thailand_round_icon_647197477574.63
34ดลนภา พุฒิพินิจthailand_round_icon_646177356873.94
35เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์thailand_round_icon_645147132974.07
36นริศรา เกิดฤทธิ์thailand_round_icon_645156952773.20
37มนัสชยา ซีมากรthailand_round_icon_64266752072.00
38ธนพร ผลิตวานนท์thailand_round_icon_646166418474.13
39จิดาภา พงศ์ธนาชลิตกุลthailand_round_icon_647196239675.42
40ฉัตรประภา ศิริประกอบthailand_round_icon_645146233873.43
41อาภาสิรี จุลยาthailand_round_icon_6441262,09273.42
42นิมมิตา จันต๊ะนาเขตร์thailand_round_icon_647196056175.26
43กุลชา ไพบูลย์พงษ์thailand_round_icon_647195746075.79
44ณฐมน หัสถาดลอรุณthailand_round_icon_646165414274.69
45อรนิติ จุลสิกขีthailand_round_icon_647185335875.78
46พลอยชมพู วิไลรุ่งเรืองthailand_round_icon_64385322972.75
47นนทยา ศรีสว่าง thailand_round_icon_64135188072.00
48ทิพอาภา มานิตย์thailand_round_icon_646164938676.25
49AMELIA WEI PING YONG5144892775.07
50ณิชกุล แก้วโสฬสthailand_round_icon_647184532776.78
51ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์thailand_round_icon_647174507976.24
52SOCK HWEE KOH374259073.57
53สุภัคชญา ภัทรนาคเรืองthailand_round_icon_64384020074.50
54ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตรthailand_round_icon_644113991173.82
55สราพร แช่มช้อยthailand_round_icon_644113865174.36
56ภัทราพร กระตุฤกษ์thailand_round_icon_647173383575.76
57กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุลthailand_round_icon_64263321574.50
58ปวริศา ยกทวนthailand_round_icon_64133278069.33
59พันธ์ผกา พันธุมะบำรุงthailand_round_icon_645123251274.75
60กนกวรรณ ยศภาคย์thailand_round_icon_647163155976.38
61สริยา สงวนนามthailand_round_icon_64262593876.50
62เชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณthailand_round_icon_644102549376.90
63อจิรา นวลรักษาthailand_round_icon_644102544175.20
64ปิยะธิดา พลอยอ่ำศรีthailand_round_icon_64262267274.50
65กนกวรรณ ยอดดำเนินthailand_round_icon_647162214678.44
66ธนพร หิรัญรักษ์thailand_round_icon_646142059577.93
67สิธานาถ สิงหนาถthailand_round_icon_64262037077.50
68สุภมาส แสงจันทร์thailand_round_icon_64131806370.67
69พักตร์พริ้ง ดวงจันทร์thailand_round_icon_64491677276.00
70ช่อผกา แจ้งกิจthailand_round_icon_64131425471.33
71DIANNE LUKEMAS251394176.00
72ภาสินี ทองแท่งใหญ่thailand_round_icon_645111315977.27
73ธนุตรา บุญรักษาสัตย์thailand_round_icon_64131295171.67
74สุวรรณี บุญประกอบthailand_round_icon_645111174777.82
75ญาณิศา ศริพันธุ์thailand_round_icon_647151147279.87
76สุวนันท์ คงเปียthailand_round_icon_64491099380.11
77อุษาวดี โชคชัยผาสุขthailand_round_icon_64491063080.33
78จันทิมา กัลยนมิตตาthailand_round_icon_64131047576.33
79สุภาวดี เต็มบางงอนthailand_round_icon_646151047577.69
80อินทุอร เดชคุ้ม thailand_round_icon_647151042376.93
81ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้องthailand_round_icon_64371027077.57
82เพ็ญแข แก้วเทศthailand_round_icon_64131027078.33
83จิตตวดี ดวงจันทร์thailand_round_icon_64491027078.78
84ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์thailand_round_icon_64131021874.33
Pos.NameNationalityPlayRoundPoint RakingStroke Avg.
1อิสรีย์ โคว้ศรีวงษ์thailand_round_icon_6441244077.17
2พิมพ์นิภา ปานทองthailand_round_icon_6441142072.00
3ณัฐพรรณ ศิริตรัยthailand_round_icon_6441140071.91
4ชากัณฑ์สิม คำบอนthailand_round_icon_643939071.89
5พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภาthailand_round_icon_643937072.89
6รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสรthailand_round_icon_642628072.33
7ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้องthailand_round_icon_643825075.50
8 ธัญรดา ปิดดอนthailand_round_icon_642625072.33
9ภาสินี ทองแท่งใหญ่thailand_round_icon_6451216075.92
10 วรรษวัลย์ สังขพงษ์thailand_round_icon_642616074.33
11วิรัลพัชร โอฬารกิจกุลชัยthailand_round_icon_642615073.50
12นภัสวรรณ ผาบสิมมาthailand_round_icon_642615075.17
13อาภิชญา ยุบลthailand_round_icon_641315068.33
14ชเนตตี วรรณแสนthailand_round_icon_641315071.33
15วราลี อัจฉฤกษ์thailand_round_icon_641315072.67
16RINA TATEMATSUJPN1315073.67
17ภิญญาดา คุวานันท์thailand_round_icon_642614074.33
18ณัฐนิชา ชมพิทักษ์เดชาthailand_round_icon_642514074.80
19กมลวรรณ ประเสริฐวงศ์thailand_round_icon_641314078.33
20อรณิชา โกณสันเทียะthailand_round_icon_641313069.67
21จิรัฐิพร พงศ์ธนาชลิตกุลthailand_round_icon_641313075.67
22เจนจิรา มาร์สทอลthailand_round_icon_642612075.00
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial