การสมัครสอบภาคทฤษฏี

ประจำปี 22560

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี

วันที่  28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560  ณ สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพมหานคร

*********************************

วันอังคารที่ 28  พฤศจิกายน 2560  

เวลา  08.00 – 08.30 น.     – ลงทะเบียน

เวลา  08.30 – 08.45 น.     – พิธีกร กล่าวเปิดงาน แนะนำวิทยากรและหลักสูตร

เวลา  08.45 – 10.00 น.     – ปฐมนิเทศ (มารยาทการเล่นและการแข่งขัน)

เวลา  10.00 – 10.15 น.     – พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.15 – 12.00 น.     – กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ (ข้อ 1-28)

เวลา  12.00 – 13.00 น.     – พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 14.45 น.     – กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ (ข้อ 1-28)

เวลา  14.45 – 15.00 น.     – พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  15.00 – 17.00 น.     –  กฎการแข่งขันสมาคม Tour Card

วันพุธที่ 29  พฤศจิกายน 2560  

เวลา  08.00 – 08.30 น.     – ลงทะเบียน

เวลา  08.30 – 10.00 น.     – Physical Training

เวลา  10.00 – 10.15 น.     – พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.15 – 12.00 น.     – Physical Training (ต่อ)

เวลา  12.00 – 13.00 น.     – พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 14.45 น.     – Mental Training

เวลา  14.45 – 15.00 น.     – พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา   15.00 – 17.00 น.     – Mental Training (ต่อ)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2560  

เวลา  08.00 – 08.30 น.     – ลงทะเบียน

เวลา  08.30 – 10.00 น.     – ทฤษฎี Teaching Beginner Level

เวลา  10.00 – 10.15 น.     – พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.15 – 12.00 น.     – ทฤษฎี Teaching Beginner Level (ต่อ)

เวลา  12.00 – 13.00 น.     – พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 14.45 น.     – ปฏิบัติ Teaching Beginner Level

เวลา  14.45 – 15.00 น.     – พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา   15.00- 17.00 น.     – ปฏิบัติ Teaching Beginner Level (ต่อ)

วันศุกร์ที่ 1  ธันวาคม 2560  

เวลา  08.00 – 08.30 น.     – ลงทะเบียน

เวลา  08.30 – 10.00 น.     – ทฤษฎี Teaching Advance Level

เวลา  10.00 – 10.15 น.     – พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.15 – 12.00 น.     – ทฤษฎี Teaching Advance Level (ต่อ)

เวลา  12.00 – 13.00 น.     – พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 14.45 น.     – ทฤษฎี Teaching Intermediate Level

เวลา  14.45 – 15.00 น.     – พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  15.00 – 17.00 น.     – ทฤษฎี Teaching Intermediate Level (ต่อ)

วันเสาร์ที่  2 ธันวาคม  2560  

เวลา  08.00 – 08.30 น.     – ลงทะเบียน

เวลา  08.30 – 10.00 น.     – การวางแผน และบริหารการเล่น

เวลา  10.00 – 10.15 น.     – พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.15 – 12.00 น.     – การวางแผน และบริหารการเล่น (ต่อ)

เวลา  12.00 – 13.00 น.     – พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 14.45 น.     – การมาร์คสนาม การอ่านสมุดบอกระยะ Yardage Book

เวลา  14.45 – 15.00 น.     – พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา   15.00- 16.30 น.      – การมาร์คสนาม การอ่านสมุดบอกระยะ Yardage Book (ต่อ)

เวลา  16:30-18:00 น.        – พิธีมอบประกาศนียบัตร

 หมายเหตุ   1. การแต่งกายสุภาพตามหลักสากล งดสวมรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น

  1. สำหรับการรับประกาศ แต่งชุดสูทสีดำ, น้ำเงินกรมท่า
  2. กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ใบตอบรับเข้าร่วมอบรมภาคทฤษฎี TP,GI ประจำปี 2560