นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2017 ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ ( ว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน) ในวันลงทะเบียน หากไม่ปฎิบัติตาม ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ 2556 หมวด 4 การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

การสมัครสอบโปร

การสมัครสอบภาคปฏิบัติ

THAI LPGA Q-SCHOOL 2017  ครั้งที่ 1 23-24 พฤศจิกายน 2560 RESULT R.2 ORDER OF PLAY R. 2 RESULT R. 1 ORDER OF PL ...
Read More

การสมัครสอบภาคทฤษฏี

ประจำปี 22560 สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี วันที่  28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560  ณ สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ ...
Read More
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial