นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2017 ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ ( ว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน) ในวันลงทะเบียน หากไม่ปฎิบัติตาม ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ 2556 หมวด 4 การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

กำหนดการสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ TP, GI

กำหนดการสอบ ประจำปี 2560

วันที่กิจกรรมสถานที่
23-24 พฤศจิกายน 2560สอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1PANYA INDRA GOLF CLUB
28 พฤศจิกายน 2560อบรมภาคทฤษฏี TP, GI ประจำปี 2560PANYA INDRA GOLF CLUB

 

กำหนดการสอบ ประจำปี 2559

วันที่กิจกรรมสถานที่
27-28 ตุลาคม 2559สอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1PANYA INDRA GOLF CLUB
17-21 มกราคม 2560อบรมภาคทฤษฏี TP, GI ประจำปี 2559PANYA INDRA GOLF CLUB

 

กำหนดการสอบ ประจำปี 2558

วันที่กิจกรรมสถานที่
11-15 พ.ย. 57อบรมภาคทฤษฏี TP, GI ประจำปี 2557 PANYA INDRA
4 มี.ค. 58อบรมภาคทฤษฎี (กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ) ครั้งที่ 1PANYA INDRA
25-26 มี.ค. 58สอบภาคปฎิบัติ TP, GI ครั้ง1 (THAI LPGA Q- SCHOOL#1)PANYA INDRA
3-4 มิ.ย. 58สอบภาคปฎิบัติ TP, GI ครั้ง2 (THAI LPGA Q- SCHOOL#2)PANYA INDRA
8-9 ก.ค. 58สอบภาคปฎิบัติ TP, GI ครั้ง3 ( THAI LPGA Q- SCHOOL#3)PANYA INDRA
10-14 พ.ย. 58อบรมภาคทฤษฏี TP, GI ประจำปี 2558PANYA INDRA
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial