นักกอล์ฟทุกคนจะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันปีละ 1 ครั้ง ในรายการแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพ/นักกอล์ฟแข่งขัน ซึ่งออกให้ภายในสามสิบวันก่อนวันแข่งขัน (ตามมาตรา 37 วรรค 4 หมวด 4 การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ)

ข้อมูลการแข่งขัน

Year:
  • TOURNAMENT INFORMATION 2018

  • TOURNAMENT INFORMATION 2017

  • TOURNAMENT INFORMATION 2016

  • TOURNAMENT INFORMATION 2015

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial