นักกีฬาโครงการ

logo-academy_test

ที่ สกอส. 5/2558

       รายชื่อนักกีฬา

                      โครงการ SAT- THAI LPGA Golf Academy 2015

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี จัดให้มีโครงการ SAT-THAI LPGA Golf Academy เพื่อเป็นโครงการพัฒนานักกอล์ฟสมัครเล่นสตรีให้เป็นนักกอล์ฟอาชีพที่มีมาตรฐาน โดยคัดเลือกจากนักกอล์ฟสมัครเล่นที่เข้าร่วมแข่งขัน กับรายการแข่งขันของสมาคมฯ แล้วเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมกับโครงการ ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา

ในปี 2558 นี้ โครงการได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมกับโครงการ จำนวน 16 คน และเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยคัดเลือก ดังนี้

 • นักกอล์ฟที่มีคุณสมบัติ และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการ SAT-THAI LPGA GOLF ACDEMY 2014 จำนวน 3 คน ได้แก่
 1. ภาสินี ทองแท่งใหญ่
 2. โชติกา ผดุงมาตรวรกุล
 3. ณัฐนิชา ชมเชย
 • คัดเลือกจากการแข่งขัน 1st SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2015 Presented by TOYOTA ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 จำนวน 5 คน ได้แก่
 1. จิดาภา พงศ์ธนาชลิตกุล
 2. ชลธิชา ต้นแก้ว
 3. รีน่า ทาเตมัทสึ
 4. สาวิตรี ถาวงศ์
 5. พุธิตา ควรรู้ดี
 • นักกอล์ฟที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ของการแข่งขันนักกอล์ฟสมัครเล่น เพื่อพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2558 จัดการแข่งขันโดยสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน ได้แก่
 1. พชรตา ตรีคุณ
 2. มนัสชยา ซีมากร
 3. รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสร
 4. วรพิชชา อนุดิษย์
 • นักกอล์ฟที่ได้คัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการ ตามความเหมาะสม อีก 4 คน

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

 

                                           (นางษาริณี  เล็กสุวรรณ)

                                                   ผู้อำนวยการโครงการ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial