แชมป์เปี้ยน

YEAR 2018YEAR 2017YEAR 2016YEAR 2015YEAR 2014YEAR 2013YEAR 2012
วัน เดือน ปี
รายการ
เงินรางวัล
(บาท)
สนามแชมป์เปี้ยน 
14-16 มีนาคม 25611st SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2018
1,000,000
รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ,นครนายกมนัสชยา ซีมากร (AM) (-6) 210 , 73-69-68
4-6 เมษายน 25612nd SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2018 1,000,000
กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ, ปราจีนบุรีวันชนา โพธิ์เรืองรอง -12(204) ,71-70-63
18-20 เมษายน 2561
3rd SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2018 1,000,000

แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ, นครราชสีมาปรินดา โพธิ์กัณฑ์
-12(204) ,71-70-63
1-3 พฤษภาคม 25614th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2018 1,000,000
รอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส,ประจวบคีรีขันธ์อาภิชญา ยุบล (-8)208, 72-70-66
6-8 มิถุนายน 25615th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2018
1,000,000
ระยอง กรีนวัลเลย์ คันทรี คลับ,ระยะองอาภิชญา ยุบล-9(207),77-68-62
21-24 มิถุนายน 2561LADIES EUROPEAN THAILAND CHAMPIONSHIP 2018€300,000 ฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ พัทยากันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์ -15(273),70-68-66-69
11-13 กรกฎาคม 2561
6th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 20181,000,000
แบล็คเมาท์เทน กอล์ฟ คลับอาภิชญา ยุบล-13(203),70-65-68
1-3 สิงหาคม 25617th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2018 1,000,000
แม่เมาะ,ลำปาง
15-17 สิงหาคม 2561
8th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2018 1,000,000
แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา,เชียงใหม่
19-21 กันยายน 2561(sponsor )THAILAND LPGA MASTERS 20184,000,000
ปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ, กรุงเทพมหานคร
วันที่รายการเงินรางวัล (บาท)สนามแชมเปี้ยน 
26-28 เมษายน 25601st SINGHA-SAT-TOYOTA THAI LPGA CHAMPIONSHIP 20171,000,000รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ,นครนายกปาจรีย์ อนันต์นฤการ (สมัครเล่น) -10 (206,76-65-65)
24-26 พฤษภาคม 25602nd SINGHA-SAT-TOYOTA THAI LPGA CHAMPIONSHIP 20171,000,000ดีวารี ชาญวีร์ เขาใหญ่,นครราชสีมา
(แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ)
กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์ -12 (204, 70-68-66)
21-23 มิถุนายน 25603rd SINGHA-SAT-TOYOTA THAI LPGA CHAMPIONSHIP 20171,000,000แบล็คเมาท์เทน กอล์ฟ คลับ, ประจวบคีรีขันธ์เรณุกา สุขสุคนธ์ -12 (204,66-70-68)
6-9 กรกฎาคม 2560LADIES EUROPEAN THAILAND CHAMPIONSHIP 2017€300,000ฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ, ชลบุรีอาฒยา ฐิติกุล (สมัครเล่น)-5(283,70-71-70-72)
12-14 กรกฎาคม 25604th SINGHA-SAT-TOYOTA THAI LPGA CHAMPIONSHIP 20171,000,000กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ, ปราจีนบุรีปรินดา โพธิ์กัณฑ์ -11 (205,68-69-68)
26-28 กรกฎาคม 25605th SINGHA-SAT-TOYOTA THAI LPGA CHAMPIONSHIP 20171,000,000รอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส,ประจวบคีรีขันธ์ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ -4(212,71-72-69)
9-11 สิงหาคม 25606th SINGHA-SAT-TOYOTA THAI LPGA CHAMPIONSHIP 20171,000,000กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ, ปราจีนบุรีดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตร -8 (208,67-70-71 )
16-18 สิงหาคม 25607th SINGHA-SAT-TOYOTA THAI LPGA CHAMPIONSHIP 20171,000,000แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา,เชียงใหม่ บุษบากร สุขพันธ์ -9 (207,69-67-71 )
30 สิงหาคม- 1 กันยายน 25608th SINGHA-SAT-TOYOTA THAI LPGA CHAMPIONSHIP 20171,000,000ระยอง กรีนวัลเลย์ คันทรี คลับ,ระยะองปรินดา โพธิ์กัณฑ์ -8(208, 69-72-67)
13-15 กันยายน 2560THAI LPGA MASTERS 20174,000,000ปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ,กรุงเทพฯศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน -5(211, 68-72-71)
วันที่รายการเงินรางวัล (บาท)สนามแชมป์เปี้ยน 
17-19 กุมภาพันธ์ 2559BANGCHAK THAI LPGA OPEN 20161,000,000ปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ, กรุงเทพฯchampion 2016พรอนงค์ เพชรล้ำ 205(-11) 69-68-68
5-7 เมษายน 25591st SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA800,000แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ , เขาใหญ่champion 2016กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุล 208(-8) 70-71-67
27-29 เมษายน 25592nd SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA800,000รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ,นครนายกchampion 2016.jpg2ปาจรีย์ อนันต์นฤการ (สมัครเล่น) 208 (-8) 67-72-69
25-27 พฤษภาคม 25593rd SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA800,000บางกอก กอล์ฟ คลับchampion 2016ชากัณฑ์สิม คำบอน (สมัครเล่น) 208 (-8) 72-67-69
15-17 มิถุนายน 25594th SINGHA- SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA800,000สนามกอล์ฟ หลวงหัวหิน,ประจวบคีรีขันธ์4ดลนภา พุฒิพินิจ E 216 (70-74-72)
29มิถุนายน- 1กรกฎาคม 25595th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA800,000กบินทร์บุรี สปอร์ท คลับ ,ปราจีนบุรี4ปาจรีย์ อนันต์นฤการ -11(205) 68-70-67
20-22 กรกฎาคม 25596th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA800,000แบล็คเมาท์เทน กอล์ฟ คลับ, ประจวบคีรีขันธ์006-reพิณรัชย์ หลุ่มบุญเรือง (-12)204 71-67-66
3-5 สิงหาคม 25597th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA800,000สิงห์ ปาร์ค ขอนแก่นchamp 7-2016วันชนา โพธิ์เรืองรอง -9(207) 70-67-70
17-19 สิงหาคม 2559 8th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA800,000แม่โจ้ กอล์ฟ คลับ ,เชียงใหม่champ 8-2016ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน Play off -4( 212) 68-71-73
21-23 กันยายน 2559IDEMITSU -SAT THAILAND LPGA MASTERS 2016 Presented by SINGHA4,000,000ปัญญา อินทรา กอล์ฟ,กรุงเทพฯchamp-masters-2016-reปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ -12 (204)68-69-67
วันที่รายการเงินรางวัล(บาท)สนามแชมเปี้ยน 
7 - 9 มกราคม 25581st SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2015 Presented by TOYOTA800,000ปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับchamp 1_2015rev2ปวริศา ยกทวน (209) 68-72-69
18-20 กุมภาพันธ์ 25582nd SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2015 Presented by TOYOTA800,000แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับchamp 2_2015อรนรินทร์ สัตยาบรรพต (205)
11 - 13 มีนาคม 25583rd SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2015 Presented by TOYOTA800,000กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับchamp 3_2015จารุพร ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา (205)
1 - 3 เมษายน 25584th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2015 Presented by TOYOTA800,000รอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์สchamp 4_2015กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุล (213)
13 - 15 พฤษภาคม 25585th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2015 Presented by TOYOTA800,000รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปาchamp 5_2015ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ (สมัครเล่น) (211)
1-3 กรกฎาคม 2558BANGCHAK THAI LPGA OPEN 20151,000,000ปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับBOW-REพันธ์ผกา พันธุมะบำรุง (210)
15 - 17 กรกฎาคม 25586th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2015 Presented by TOYOTA800,000แบล็ค เมาน์เทน กอล์ฟ คอร์ส ,หัวหิน005_r1สุภมาส แสงจันทร์ (208)
29-31 กรกฎาคม 25587th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2015 Presented by TOYOTA800,000สิงห์ ปาร์ค ขอนแก่น007_reวันชนา โพธิ์เรืองรอง(206)
19-21 สิงหาคม 25588th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2015 Presented by TOYOTA800,000แม่โจ้ กอล์ฟ คลับchamp 8_2015ปฐมาภรณ์ อริยะเมธปรีชา (216)
16-18 กันยายน 2558THAILAND LPGA MASTERS 20153,000,000ปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับchamp masters 2015พรอนงค์ เพชรล้ำ (207)

head logo 2014

SINGHA-SAT THAI LGPA CHAMPIONSHIP 2014 Presented by TOYOTA

วันที่รายการเงินรางวัล (บาท)สนามแชมป์เปี้ยน 
18-20 ธ.ค.571st THAI LPGA TOUR 2014500,000Royal Hills,Nakon Nayoksaraporn2104สราพร แช่มช้อย(215) 76-70-69
29-31 ม.ค.572nd THAI LPGA TOUR 2014500,000Panya Indra Golf Clubbudsabakorn2014บุษบากร สุขพันธ์ (AM) (208)67-70-71
12-14 ก.พ. 573rd THAI LPGA TOUR 2104 500,000Rancho Charnvee,Kao Yaidottie2014Dottie Ardina (204)69-67-68
12-14 มี.ค. 574th THAI LPGA TOUR 2014500,000KBSC,Prajinburipajaree2014ปาจรีย์ อนันต์นฤการ (AM) (209) 64-74-71
23-25 เม.ย.575th THAI LPGA TOUR 2014500,000Panya Indra Golf Clubpavarisa2014ปวริศา ยกทวน (199) 71-65-63
14-16 พ.ค.576th THAI LPGA TOUR 2014500,000Seapine Golf Coursepimpatsorn2014พิมพ์ภัสสร สังฆะกาโร (210)72-66-72
10-12 มิ.ย.577th THAI LPGA TOUR 2014500,000Black Mountain,Hua Hinbenyapa2014เบญญาภา นิภัทร์โสภณ(AM) (198) 65-65-68
2-4 ก.ค.578th THAI LPGA TOUR 2014500,000Watermill Golf & Gardensherman2014เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ Play off (204) 67-65-72
23-25 ก.ค.579th THAI LPGA TOUR 2014500,000KBSC, Prajinburiwad2014วาด แผ่วฉิมพลี (AM) (207) 66-73-68
6-8 ส.ค. 5710th THAI LPGA TOUR 2014500,000Rancho Charnvee,Kao Yaipimpatsorn2014_2พิมพ์ภัสสร สังฆะกาโร(204) 67-70-67
logo end 2014_panya
logo head_panya

SINGHA-SAT THAI LGPA CHAMPIONSHIP 2013

วันที่รายการเงินรางวัล (บาท)สนามแชมป์เปี้ยน 
6-8 ก.พ.561st SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP500,000Rancho Charnvee,Kao Yaipatcharajutha2013พัชรจุฑา คงกระพันธ์ (209) 68-73-66
1-3 เม.ย.562nd SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP500,000Seapine Golf Coursenontaya2013นนทยา ศรีสว่าง(207)70-69-68
15-17 พ.ค.563th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP500,000Panya Indra Golf Clubwichanee2013วิชาณี มีชัย (208) 70-68-70
5-7 มิ.ย.564th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP500,000Black Mountain,Hua Hinjaruporn2013จารุพร ปาลกวงษ์ฯ (215) 71-73-71
3-5 ก.ค.565th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP500,000Watermill Golf & Gardenkarnpanitnan2013กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุล (207)72-69-66
4-6 ก.ย.566th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP500,000Rancho Charnvee,Kao Yaipavarisa2013ปวริศา ยกทวน (206)69-70-67
18-20 ก.ย.567th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP500,000Watermill Golf & GardenJayvie 2013JAYVIE AGOJO(137)69-68
End_Page 2013
logo head_panya

SINGHA-SAT THAI LGPA CHAMPIONSHIP 2012

วันที่รายการเงินรางวัล (บาท)สนาม แชมป์เปี้ยน 
25-27 เม.ย. 551st SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 500,000Panya Indra Golf Clubpatcharajutha2พัชรจุฑา คงกระพันธ์ (207) 68-70-69
16-18 พ.ค. 552ndSINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 500,000Lakewood Country Clubnontayaนนทยา ศรีสว่าง (204) 66-70-68
27-29 มิ.ย. 553rd SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP500,000Panya Indra Golf Clubnontaya2นนทยา ศรีสว่าง (210) 73-67-70
29-31 ส.ค. 554th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP500,000Green Valley CC.nontaya3นนทยา ศรีสว่าง (207)68-71-68
26-28 ก.ย. 555th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP500,000Panya Indra Golf Clubunchisaอัญชิสา อุตมะ (211)69-72-70
26-28 ธ.ค. 556th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP500,000Panya Indra Gofl Clubporanongพรอนงค์ เพชรล้ำ(202) 71-67-64
logo SPONSOR 2
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial