โปรสตรีประกาศโปรแกรมแข่ง 4 แมตช์แรกพร้อมจัดงานฉลอง 10ปีเดือนพฤษภาคม

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม เวลา 16.00 น.ณ ห้องสุพรรณิกา สนามรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก โดยมีษาริณี เล็กสุวรรณ เลขาธิการ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เป็นประธานในที่ประชุม และมีสมาชิกสามัญ 78 คนเข้าร่วมประชุม(สมาชิกสามัญทั้งหมด 152 คน)

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

 

วาระที่ 1         เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 3         เรื่องแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี

วาระที่ 4         เรื่องแถลงบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

วาระที่ 5         เรื่องแถลงกิจการที่จะดำเนินการต่อไป

วาระที่ 6         เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 7         เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตารางการแข่งขัน 4 รายการแรกมีดังนี้

1.วันที่ 14-16 มีนาคม สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ สนาม 1 ชิง 1 ล้านบาท สนามรอยัลฮิลส์ นครนายก

2.วันที่ 4-6 เมษายน สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ สนาม 2 ชิง 1 ล้านบาท สนามกบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ ปราจีนบุรี

3.วันที่ 18-20 เมษายน สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ สนาม 3 ชิง 1 ล้านบาท สนามแรนโชชาญวีร์ นครราชสีมา

4.วันที่ 2-4 พฤษภาคม สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ สนาม 4 ชิง 1ล้านบาท สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนี้ยังจะจัดให้มีงานฉลองครบรอบการก่อตั้งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีครบ 10 ปีภายใต้การบริหารงานของคุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ นายกสมาคมฯคนแรก และคุณปฎิญญา ควรตระกูล นายกสมาคมฯคนปัจจุบัน ภายในเดือนพฤษภาคมอีกด้วย โดยไฮไลท์ของงานนี้จะได้เห็นโปรสาวไทยในชุดราตรีกันอย่างเต็มตาอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณแพรวรรณ โทร. 089 031 9292 และเว็บไซท์  www. Thailpga.com