นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2017 ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ ( ว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน) ในวันลงทะเบียน หากไม่ปฎิบัติตาม ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ 2556 หมวด 4 การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

Thai LPGA on TV

 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ออกอากาศทุกวันพุธ 12:00-13:00 น.

Rerun :

วันจันทร์  15:00-16:00   น.

วันพฤหัส 16:00-17:00  น.

วันศุกร์     13:00-14:00 น.

วันเสาร์    16:00-17:00 น. / 23:00-00.00 น.

วันอาทิตย์  22:00 – 23:00 น.

ช่องทางการรับสัญญาณช่องหมายเลข
CTH Thai com,Vinasat,cable74
PSI68,226
IPM110
TOT ME IPTV604
GMM Z TV301
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial