กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์

TPL 0140
 

ชื่อ-นามสกุล : กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์                  ชื่อเล่น : บิว

ว/ดป เกิด :                                                        สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2560

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์