จินต์จุฑา ทองตัน

TPL0092
 

ชื่อ-นามสกุล :  จินฑ์จุฑา  ทองตัน      ชื่อเล่น :ไหม

ว/ดป เกิด :                                           สัญชาติ : ไทย

Turn Pro :  2557                               ภูมิลำเนาเกิด: ภูเก็ต

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์: