จิราพัชร เชาวน์ชวานิล

TPL 101
 

 

ชื่อ-นามสกุล :  จิราพัชร เชาวน์ชวานิล            ชื่อเล่น : จ๊ะ

ว/ดป เกิด :                                                        สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2558

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ โอกลาโอม่า   Bachelor of Science in Psychology

ประสบการณ์