ชลดา ชยณรรย์

TPL 0130
 

ชื่อ-นามสกุล :  ชลดา ชยณรรย์                      ชื่อเล่น :

ว/ดป เกิด :                                                        สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2559

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์