ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์

TPL0104
 

 

ชื่อ-นามสกุล :  ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์            ชื่อเล่น : โบว์

ว/ดป เกิด :                                                           สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2558

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์ :