ช่อผกา แจ้งกิจ

TPL 121
 

 

ชื่อ-นามสกุล : ช่อผกา แจ้งกิจ                   ชื่อเล่น : แก้ม

ว/ดป เกิด :                                                  สัญชาติ : ไทย

Turn Pro :      ปี 2558

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา   :

ประสบการณ์  :