ญาตาฌา แกมนิรัตน์

TPL 0116
 

 

ชื่อ-นามสกุล :  ญาตาฌา แกมนิรัตน์          ชื่อเล่น :

ว/ดป เกิด : 17/04/1998                            สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2558

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์ :