ดลนภา พุฒิพินิจ

TPL0087
 

 

ชื่อ-นามสกุล : ดลนภา พุฒิพินิจ          ชื่อเล่น : แพ็ท

ว/ดป เกิด :                                            สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2557                                           ภูมิลำเนาเกิด:  นนทบุรี

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :ไอโอว่า สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้

ประสบการณ์: