ธนพร หิรัญรักษ์


 

ชื่อ-นามสกุล : ธนพร หิรัญรักษ์                   ชื่อเล่น : พลอย

ว/ดป เกิด :      19/11/1990                        สัญชาติ : ไทย

Turn Pro :      ปี 2558

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :  ทำอาหาร ท่องเที่ยว ถ่ายรูป

สปอนเซอร์ :   ไม่มี

การศึกษา   : มัธยม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  : ปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วทบ.(เกียรตินิยม)

ประสบการณ์  :  นักกีฬามหาวิทยาลัย:  ประธานชมรมกอล์ฟจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555