ปฐมาภรณ์ อริยะเมธปรีชา

TPL0115
 

 

ชื่อ-นามสกุล : ปฐมาภรณ์ อริยะเมธปรีชา   ชื่อเล่น : ปูน

ว/ดป เกิด :  24/06/1998                           สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2558

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์ :