ปาณิสรา เขื่อนธรรม


 

ชื่อ-นามสกุล : ปาณิสรา เขื่อนธรรม            ชื่อเล่น : พริ้ม

ว/ดป เกิด :      17/10/1995                        สัญชาติ : ไทย

Turn Pro :      ปี 2558

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา  : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา บริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัย รามคำแหง