พริมา ธรรมรักษ์

TPL0100
 

 

ชื่อ-นามสกุล : พริมา  ธรรมรักษ์  ชื่อเล่น : พริม

ว/ดป เกิด :                                           สัญชาติ : ไทย

Turn Pro :  2557                               ภูมิลำเนาเกิด:

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์: