พลอยชมพู วิไลรุ่งเรือง


 

ชื่อ-นามสกุล :  พลอยชมพู วิไลรุ่งเรือง           ชื่อเล่น :  พลอย

ว/ด/ป เกิด :     –                                           สัญชาติ : ไทย

Turn Pro :      –                                               ภูมิลำเนาเกิด : เชียงใหม่

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา  :