พันธ์ผกา พันธุมะบำรุง

TPL0086
 

 

ชื่อ-นามสกุล : พันธ์ผกา  พันธุมะบำรุง             ชื่อเล่น : โบว์

ว/ดป เกิด :   11/05/1991                                  สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2557

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :ไอโอว่า สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้

ประสบการณ์: