พิชสาอร ไชยชมภู

TPL0103
 

 

ชื่อ-นามสกุล :  พิชสาอร ไชยชมภู                   ชื่อเล่น : มดส้ม

ว/ดป เกิด :                                                         สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2558

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์