สุชญา ตั้งกมลประเสริฐ

TPL 0134
 

 

ชื่อ-นามสกุล :  สุชญา ตั้งกมลประเสริฐ      ชื่อเล่น : เชอรี่

ว/ดป เกิด :                                                        สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2559

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์