สุทิศชา อาโอยาม่า

TPL 0141
 

ชื่อ-นามสกุล : สุทิศชา อาโอยาม่า              ชื่อเล่น :

ว/ดป เกิด :                                                        สัญชาติ : ไทย-ญี่ปุ่น

Turn Pro : ปี 2560

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์