สเตฟานี่ อู่แก้ว

TPL 0094
 

ชื่อ-นามสกุล : สเตฟานี่   อู่แก้ว           ชื่อเล่น :

ว/ดป เกิด :                                           สัญชาติ : ไทย

Turn Pro :    –                              ภูมิลำเนาเกิด:

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์: