อุษาวดี โชคชัยผาสุข

TPL 0136
 

 


ชื่อ-นามสกุล : อุษาวดี โชคชัยผาสุข              ชื่อเล่น :

ว/ดป เกิด :                                                        สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2559

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์