เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์

TPL0091
 

 

ชื่อ-นามสกุล :  เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์     ชื่อเล่น :แชมเปญ

ว/ดป เกิด :                                           สัญชาติ : ไทย

Turn Pro :  2557                               ภูมิลำเนาเกิด: บึงกาฬ

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์: