เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์

TPL0093
 

 

ชื่อ-นามสกุล : เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์    ชื่อเล่น :นิ้ง

ว/ดป เกิด :                                           สัญชาติ : ไทย

Turn Pro :  2557                               ภูมิลำเนาเกิด: เชียงราย

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์: