เพ็ญแข แก้วเทศ

TPL0088
 

 

ชื่อ-นามสกุล : เพ็ญแข แก้วเทศ                      ชื่อเล่น : แข

ว/ดป เกิด :                                                          สัญชาติ : ไทย

Turn Pro : ปี 2557                                           ภูมิลำเนาเกิด: พัทลุง

กิจกรรม/กีฬาอื่นที่สนใจ :

สปอนเซอร์ :

การศึกษา :

ประสบการณ์: