ปาจรีย์ เพลย์ออฟคว้าแชมป์สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

ปาจรีย์ เพลย์ออฟคว้าแชมป์สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

ธิติยา โฮลอินวัน นำร่วมรอบสองสิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

ธิติยา โฮลอินวัน นำร่วมรอบสองสิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

ปาจรีย์ หวด 5 อันเดอร์นำรอบแรกสิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

ปาจรีย์ หวด 5 อันเดอร์นำรอบแรกสิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

โปรหญิง เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58

โปรหญิง เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58

โก๊ะ ซอค วี สวิงเมืองลอดช่อง แชมป์รอบควอลิฟาย สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

โก๊ะ ซอค วี สวิงเมืองลอดช่อง แชมป์รอบควอลิฟาย สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

สิงห์-เอสเอที โตโยต้า ไทยแอลพีจีเอ นัดที่ 2 เปิดศึกที่รอยัลฮิลส์ นครนายก 27-29 เมษายนนี้

สิงห์-เอสเอที โตโยต้า ไทยแอลพีจีเอ นัดที่ 2 เปิดศึกที่รอยัลฮิลส์ นครนายก 27-29 เมษายนนี้

NEWS

TOURNAMENTASSOCIATION

RANKING

ORDER OF MERITAMATEUR
Pos.NameNationalityPlayedRoundEariningsStroke Avg.
1พรอนงค์ เพชรล้ำthailand_round_icon_6413142,500.068.33
2กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุลthailand_round_icon_6413114,000.069.33
3ศรัณย์พร ลางคุลเกษตรินthailand_round_icon_642684,785.070.17
4วันชนา โพธิ์เรืองรองthailand_round_icon_642673,451.771.33
5สราพร แช่มช้อยthailand_round_icon_642669,553.371.33
6เฌอมาลย์ สันติวัฒนพงศ์thailand_round_icon_641367,700.068.67
7พิณรัชย์ หลุ่มบุญเรือง thailand_round_icon_642658,014.271.50
8พลอยชมพู วิไลรุ่งเรืองthailand_round_icon_642654,763.371.50
9ปวริศา ยกทวนthailand_round_icon_641353,530.069.33
10สุภมาส แสงจันทร์thailand_round_icon_642645,763.072.0
11พันธ์ผกา พันธุมะบำรุงthailand_round_icon_642645,070.071.83
12ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตรthailand_round_icon_642642,413.371.83
13ณัฐเกศ นิมิตพงษ์กุลthailand_round_icon_642641,203.072.17
14ศรุตยา งามอุษาวรรณthailand_round_icon_642639,805.072.33
15ช่อผกา แจ้งกิจthailand_round_icon_642539,187.570.67
16นันทิกานต์ รักษาชัฎthailand_round_icon_642639,056.772.33
17พิชสาอร ไชยชมภูthailand_round_icon_642636,100.072.50
18กุสุมา มีชัยthailand_round_icon_642632,775.073.00
19วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์thailand_round_icon_642632,716.373.00
20ธนุตรา บุญรักษาสัตย์thailand_round_icon_642632,671.773.33
21พรรณภา พลนามอินทร์thailand_round_icon_642631,626.773.50
22อรนรินทร์ สัตยาบรรพตthailand_round_icon_641330,160.070.00
23มุขรินทร์ ลาดกระโทกthailand_round_icon_642628,773.373.83
24สุภัคชญา ภัทรนาคเรืองthailand_round_icon_642627,775.074.00
25พิมพ์ภัสสร สังฆะกาโรthailand_round_icon_641326,650.070.67
26พักตร์พริ้ง ดวงจันทร์thailand_round_icon_642626,450.074.17
27กุลชา ไพบูลย์พงษ์thailand_round_icon_642626,260.074.33
28ภานุมา วิทยากรโกมลthailand_round_icon_642625,690.074.67
29เรณุกา สุขสุคนธ์thailand_round_icon_641323,033.371.33
30วลัยลักษณ์ สาตรักษ์thailand_round_icon_641320,805.072.00
31อัญชิสา อุตมะthailand_round_icon_642520,805.074.00
32จิราพัชร์ เชาวน์ชวานิลthailand_round_icon_641320,560.072.00
33วิชาณี มีชัยthailand_round_icon_641320,560.072.00
34ANAIS MAGGETTIswitzerland_round_icon_641318,826.772.33
35จารุพร ปาลกวงษ ณ อยุธยาthailand_round_icon_642617,500.075.83
36จรรยา มรกตพรรณthailand_round_icon_642517,480.074.40
37AINIL ABU BAKARmalaysia_round_icon_641316,693.072.67
38อริสรา เวชกามาthailand_round_icon_642516,693.074.20
39ปิยะธิดา พลอยอ่ำศรีthailand_round_icon_642516,023.375.20
40ธนาภรณ์ ก้องเกียรติไกรthailand_round_icon_641315,295.073.00
41ธิรนันท์ อยู่ปานthailand_round_icon_642414,725.074.00
42จิดาภา พงศ์ธนาชลิตกุลthailand_round_icon_641314,725.074.33
43นริศรา เกิดฤทธิ์thailand_round_icon_641314,725.074.33
44ภัทรภรณ์ มวลชูthailand_round_icon_642514,725.076.20
45อมลกานต์ ผลชีวินthailand_round_icon_642514,250.078.00
46NHUNG THI TANGvietnam_round_icon_642514,146.774.00
47ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์thailand_round_icon_642512,750.074.80
48ธิติยา พฤกษ์สถาพรthailand_round_icon_642512,750.074.80
49ชลธิชา ต้นแก้วthailand_round_icon_642511,250.074.80
50ภัทราพร กระตุฤกษ์thailand_round_icon_642511,250.076.20
51ณิชากร รักษาชัฎthailand_round_icon_642510,175.075.20
52ปิยะธิดา ไชยพันธ์thailand_round_icon_642510,175.076.40
53ดลนภา พุฒิพินิจthailand_round_icon_642510,000.0
76.20
54จันทิมา กัลยานมิตตาthailand_round_icon_64139,250.075.33
55สริตา เสภาศีราภรณ์thailand_round_icon_64258,000.077.00
Pos.NameNat.PlayedRoundStroke Avg.
1กัลยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์thailand_round_icon_641370.33
2ปาจรีย์ อนันต์นฤการthailand_round_icon_641370.67
3ชากัณฑ์สิม คำบอนthailand_round_icon_641272.00
4พิมพ์นิภา ปานทองthailand_round_icon_642572.80
5ภาสินี ทองแท่งใหญ่thailand_round_icon_642673.50
6กมลวรรณ เหลื่อมศรีthailand_round_icon_642673.83
7วราลี อัจฉฤกษ์thailand_round_icon_641375.00
8จิรัฐพร พงศ์ธนาชลิตกุลthailand_round_icon_641275.50
9โชติกา ผดุงมาตรวรกุลthailand_round_icon_642576.20
10วิรัลพัชร โอฬารกิจกูลชัยthailand_round_icon_641277.00
11ต้นรัก ทะสะโสthailand_round_icon_641280.50
12รุสลี ขันแก้วthailand_round_icon_641280.50
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial