นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2017 ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ ( ว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน) ในวันลงทะเบียน หากไม่ปฎิบัติตาม ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ 2556 หมวด 4 การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

NEWS

VIEW ALL
VIEW ALL

RANKING

Pos.NameNationalityPlayedRoundEarningStroke Avg.
1ปรินดา โพธิ์กัณฑ์thailand_round_icon_64515475,41870.73
2กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิ์จิตต์thailand_round_icon_64515277,19771.47
3เรณุกา สุขสุคนธ์thailand_round_icon_64412235,61371.67
4ชลดา ชยณรรย์thailand_round_icon_64412213,04771.42
5กุสุมา มีชัยthailand_round_icon_64514160,73672.93
6ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริthailand_round_icon_6439128,89572.22
7บุษบากร สุขพันธ์thailand_round_icon_6426126,65570.33
8สุภมาส แสงจันทร์thailand_round_icon_6439111,05371.56
9อริสรา เวชกามาthailand_round_icon_64515108,51472.87
10พิณรัชย์ หลุ่มบุญเรืองthailand_round_icon_64515107,99572.87
11เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์thailand_round_icon_64515107,34572.73
12PAULINE DEL ROSARIO39101,71972.33
13ปรีณาพรรณ พุ่มคล้ายthailand_round_icon_6441295,19773.50
14นันทิกานต์ รักษาชัฎthailand_round_icon_6441195,10374.18
15วันชนา โพธิ์เรืองรองthailand_round_icon_6441285,83872.92
16ปิยะธิดา พลอยอ่ำศรีthailand_round_icon_6441185,82673.64
17พลอยชมพู วิไลรุ่งเรืองthailand_round_icon_6441281,50273.00
18ธนุตรา บุญรักษาสัตย์thailand_round_icon_6441175,58474.18
19ธิติยา พฤกษ์สถาพรthailand_round_icon_643973,51072.33
20ปาจรีย์ อนันต์นฤการthailand_round_icon_642671,49571.83
21YIN MAY MYOmyanmar_round_icon_6451571,03073.93
22จิดาภา พงศ์ธนาชลิตกุลthailand_round_icon_6451569,42675.27
23ณัฐเกศ นิมิตพงษ์กุลthailand_round_icon_6441269,11873.67
24ตรีฉัฐ จีนกลับthailand_round_icon_6451568,01674.13
25คริษฐาวรรณ รุ่งเรืองthailand_round_icon_6451265,65576.42
26อจิรา นวลรักษาthailand_round_icon_642665,62874.17
27อัญชิสา อุตมะthailand_round_icon_6451464,63774.14
28ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตรthailand_round_icon_643961,04973.33
29ดลนภา พุฒิพินิจthailand_round_icon_6451358,85074.31
30นริศรา เกิดฤทธิ์thailand_round_icon_6441154,95273.45
31พันธ์ผกา พันธุมะบำรุงthailand_round_icon_6441254,81274.75
32พิมพ์ภัสสร สังฆะกาโรthailand_round_icon_6451454,76874.50
33ภัทรภรณ์ มวลชูthailand_round_icon_6451353,77175.38
34ณฐมน หัสถาดลอรุณthailand_round_icon_6451453,51775.00
35พักตร์พริ้ง ดวงจันทร์thailand_round_icon_6431049,11774.40
36มุขรินทร์ ลาดกระโทกthailand_round_icon_6441248,62575.08
37พรรณภา พลนามอินทร์thailand_round_icon_6441248,21175.75
38อาภิชญา ยุบลthailand_round_icon_641347,23571.67
39ณิชกุล แก้วโสฬสthailand_round_icon_6451446,00575.57
40ณิชากร รักษาชัฎthailand_round_icon_6441145,57974.64
41นิมมิตา จันต๊ะนาเขตร์thailand_round_icon_6451342,12576.62
42จรรยา มรกตพรรณthailand_round_icon_6441241,63476.33
43ชมพัช พงศ์ธนารักษ์thailand_round_icon_643839,48374.63
44เชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณthailand_round_icon_6451336,59076.92
45GENEVIEVE I-RYNN LINGmalaysia_round_icon_641336,05071.33
46พิชสาอร ไชยชมภูthailand_round_icon_6451335,96575.85
47ทิพอาภา มานิตย์thailand_round_icon_643835,87074.13
48วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์thailand_round_icon_6441135,10675.64
49DIANNE LUKEmalaysia_round_icon_6441035,03575.90
50กุลชา ไพบูลย์พงษ์thailand_round_icon_6451334,62376.62
51ณิชาภัส ต้นแก้วthailand_round_icon_6441133,17076.00
52ษมาพร แข็งขันธ์ thailand_round_icon_6451228,86376.00
53ฉัตรประภา ศิริประกอบthailand_round_icon_642628,38273.00
54SOCK HWEE KOHsingapore_round_icon_641327,00971.00
55กมลวรรณ เหลื่อมศรีthailand_round_icon_643828,87575.13
56VICTORIA LOVELADYBRA1325,55076.38
57ปิยะธิดา ไชยพันธ์thailand_round_icon_6451125,07975.91
58ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์thailand_round_icon_6451123,83877.36
59ธนพร หิรัญรักษ์thailand_round_icon_6441023,07877.00
60กัญญณัช ศักดีthailand_round_icon_6441021,36376.50
61สุทิศชา อาโอยาม่าthailand_round_icon_6441020,84676.80
62จันทร์จิรา เทียนสอาดthailand_round_icon_642619,91577.50
63AMANDA TANsingapore_round_icon_641318,06372.33
64ช่อผกา แจ้งกิจthailand_round_icon_641315,99972.33
65สราพร แช่มช้อยthailand_round_icon_644915,96676.67
66จันทิมา กัลยานมิตตาthailand_round_icon_642515,96675.80
67ธนพร ผลิตวานนท์thailand_round_icon_643614,50273.00
68ศรุตยา งามอุษาวรรณthailand_round_icon_642514,44076.00
69สุภัคชญา ภัทรนาคเรืองthailand_round_icon_643712,66876.43
70ธิรนันท์ อยู่ปานthailand_round_icon_641312,12573.67
71ภัทราพร กระตุฤกษ์thailand_round_icon_644910,99176.89
72อินทุอร เดชคุ้มthailand_round_icon_641310,89074.67
73กัญญาภัค เศรษฐสมภพthailand_round_icon_643710,57879.14
74อุษาวดี โชคชัยผาสุขthailand_round_icon_644910,47579.67
75สริยา สงวนนามthailand_round_icon_641310,47576.33
76ทิพย์ สีอัมพรโรจน์thailand_round_icon_6451110,26879.27
77ญาณิศา ศริพันธุ์thailand_round_icon_643710,00079.29
Pos.NameNationalityPlayRoundPoint RakingStroke Avg.
1ณัฐพรรณ ศิริตรัยthailand_round_icon_6441140071.91
2พิมพ์นิภา ปานทองthailand_round_icon_643827072.38
3พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภาthailand_round_icon_642625073.33
4อิสรีย์ โคว้ศรีวงษ์thailand_round_icon_642620074.83
5ภาสินี ทองแท่งใหญ่thailand_round_icon_6441016075.30
6 วรรษวัลย์ สังขพงษ์thailand_round_icon_642616074.33
7วิรัล โอฬารกิจกุลชัยthailand_round_icon_642615073.50
8นภัสวรรณ ผาบสิมมาthailand_round_icon_642615075.17
9อาภิชญา ยุบลthailand_round_icon_641315068.33
10วราลี อัจฉฤกษ์thailand_round_icon_641315072.67
11ภิญญาดา คุวานันท์thailand_round_icon_642614074.33
12ณัฐนิชา ชมพิทักษ์เดชาthailand_round_icon_642514074.80
13 ธัญรดา ปิดดอนthailand_round_icon_641314072.33
14รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสรthailand_round_icon_641314073.00
15อรณิชา โกณสันเทียะthailand_round_icon_641313069.67
16จิรัฐิพร พงศ์ธนาชลิตกุลthailand_round_icon_641313075.67
17เจนจิรา มาร์สทอลthailand_round_icon_642612075.00
18ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้องthailand_round_icon_642512075.60
19ชากัณฑ์สิม คำบอนthailand_round_icon_641312070.33
20ชลากร วงษ์สินธุ์thailand_round_icon_641312075.67
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial