แจ๊คกี้ จุลยา แชมป์รอบควอลิฟายสิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 3

แจ๊คกี้ จุลยา แชมป์รอบควอลิฟายสิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 3

สิงห์-เอสเอที โตโยต้า้ ไทยแอลพีจีเอ สนาม 3 จัดที่บางกอกกอล์ฟคลับ 25-27 พฤษภาคมนี้

สิงห์-เอสเอที โตโยต้า้ ไทยแอลพีจีเอ สนาม 3 จัดที่บางกอกกอล์ฟคลับ 25-27 พฤษภาคมนี้

ปาจรีย์ เพลย์ออฟคว้าแชมป์สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

ปาจรีย์ เพลย์ออฟคว้าแชมป์สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

ธิติยา โฮลอินวัน นำร่วมรอบสองสิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

ธิติยา โฮลอินวัน นำร่วมรอบสองสิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

ปาจรีย์ หวด 5 อันเดอร์นำรอบแรกสิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

ปาจรีย์ หวด 5 อันเดอร์นำรอบแรกสิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ สนาม 2

โปรหญิง เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58

โปรหญิง เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58

NEWS

TOURNAMENTASSOCIATION

RANKING

ORDER OF MERITAMATEUR
Pos.NameNationalityPlayedRoundEariningsStroke Avg.
1สุภมาส แสงจันทร์thailand_round_icon_6439159,763.071.33
2พรอนงค์ เพชรล้ำthailand_round_icon_6413142,500.068.33
3ศรัณย์พร ลางคุลเกษตรินthailand_round_icon_6439135,135.070.33
4กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุลthailand_round_icon_6413114,000.069.33
5สราพร แช่มช้อยthailand_round_icon_643998,623.371.56
6วันชนา โพธิ์เรืองรองthailand_round_icon_643987,891.772.67
7พิณรัชย์ หลุ่มบุญเรือง thailand_round_icon_643979,921.271.89
8พลอยชมพู วิไลรุ่งเรืองthailand_round_icon_643972,243.372.22
9ธิติยา พฤกษ์สถาพรthailand_round_icon_643871,650.073.13
10เฌอมาลย์ สันติวัฒนพงศ์thailand_round_icon_641367,700.068.67
11ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตรthailand_round_icon_643964,320.372.11
12ศรุตยา งามอุษาวรรณthailand_round_icon_643961,712.072.44
13ณัฐเกศ นิมิตพงษ์กุลthailand_round_icon_643956,213.073.11
14ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์thailand_round_icon_643855,500.073.38
15กุสุมา มีชัยthailand_round_icon_643954,682.072.89
16ช่อผกา แจ้งกิจthailand_round_icon_643854,672.573.50
17ปวริศา ยกทวนthailand_round_icon_641353,530.069.33
18พิชสาอร ไชยชมภูthailand_round_icon_643952,392.573.00
19ธนุตรา บุญรักษาสัตย์thailand_round_icon_643952,051.773.22
20ปิยะธิดา พลอยอ่ำศรีthailand_round_icon_643851,648.373.88
21นันทิกานต์ รักษาชัฎthailand_round_icon_643949,056.773.44
22วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์thailand_round_icon_643949,008.873.33
23มุขรินทร์ ลาดกระโทกthailand_round_icon_643946,253.373.78
24พันธ์ผกา พันธุมะบำรุงthailand_round_icon_643845,07073.00
25อัญชิสา อุตมะthailand_round_icon_643842,712.073.50
26พิมพ์ภัสสร สังฆะกาโรthailand_round_icon_643841,660.073.38
27เรณุกา สุขสุคนธ์thailand_round_icon_642641,558.372.33
28ปิยะธิดา ไชยพันธ์thailand_round_icon_643836,585.074.88
29จรรยา มรกตพรรณthailand_round_icon_643832,965.074.50
30จารุพร ปาลกวงษ ณ อยุธยาthailand_round_icon_643932,510.075.56
31พรรณภา พลนามอินทร์thailand_round_icon_643831,626.774.25
32จิดาภา พงศ์ธนาชลิตกุลthailand_round_icon_642631,017.574.17
33อรนรินทร์ สัตยาบรรพตthailand_round_icon_641330,160.070.00
34นริศรา เกิดฤทธิ์thailand_round_icon_642629,165.074.83
35สุภัคชญา ภัทรนาคเรืองthailand_round_icon_643827,775.075.00
36ดลนภา พุฒิพินิจthailand_round_icon_643827,480.075.25
37พักตร์พริ้ง ดวงจันทร์thailand_round_icon_643826,450.075.00
38กุลชา ไพบูลย์พงษ์thailand_round_icon_643826,260.074.88
39ภานุมา วิทยากรโกมลthailand_round_icon_643825,690.075.13
40วลัยลักษณ์ สาตรักษ์thailand_round_icon_642420,805.074.00
41จิราพัชร์ เชาวน์ชวานิลthailand_round_icon_641320,560.072.00
42วิชาณี มีชัยthailand_round_icon_641320,560.072.00
43ชลธิชา ต้นแก้วthailand_round_icon_643820,250.075.25
44ANAIS MAGGETTIswitzerland_round_icon_641318,826.772.33
45SOCK HWEE KOHSIN1318,525.073.33
46AINIL ABU BAKARmalaysia_round_icon_641316,693.072.67
47อริสรา เวชกามาthailand_round_icon_643716,693.074.20
48อจิรา นวลรักษาthailand_round_icon_642516,292.574.80
49ธนาภรณ์ ก้องเกียรติไกรthailand_round_icon_641315,295.073.00
50ธิรนันท์ อยู่ปานthailand_round_icon_643614,725.074.83
51ภัทรภรณ์ มวลชูthailand_round_icon_643714,725.077.86
52ฉัตรประภา ศิริประกอบthailand_round_icon_643714,440.075.86
53อมลกานต์ ผลชีวินthailand_round_icon_642514,250.078.00
54NHUNG THI TANGvietnam_round_icon_642514,146.774.00
55ภัทราพร กระตุฤกษ์thailand_round_icon_643711,250.077.57
56ณิชากร รักษาชัฎthailand_round_icon_642510,175.075.20
57จันทิมา กัลยานมิตตาthailand_round_icon_64139,250.075.33
58ณิชกุล แก้วโสฬสthailand_round_icon_64378,000.076.00
59สริตา เสภาศีราภรณ์thailand_round_icon_64378,000.079.00
Pos.NameNat.PlayedRoundStroke Avg.
1ปาจรีย์ อนันต์นฤการthailand_round_icon_641268.00
2กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์thailand_round_icon_641268.50
3กมลวรรณ เหลื่อมศรีthailand_round_icon_641269.50
4ชากัณฑ์สิม คำบอนthailand_round_icon_641271.00
5พิมพ์นิภา ปานทองthailand_round_icon_642471.50
6อิสรีย์ โค้วศรีวงษ์thailand_round_icon_641272.00
7โชติกา ผดุงมาตรวรกุลthailand_round_icon_642472.75
8ษมาพร แข็งขันธ์thailand_round_icon_641273.00
9ภาสินี ทองแท่งใหญ่thailand_round_icon_642473.25
10ตรีฉัฐ จีนกลับthailand_round_icon_641274.00
11วราลี อัจฉฤกษ์thailand_round_icon_642474.25
12วิรัลพัชร โอฬารกิจกูลชัยthailand_round_icon_641275.00
13จิรัฐพร พงศ์ธนาชลิตกุลthailand_round_icon_641275.50
14กุลธิดา พราหมพันธุ์thailand_round_icon_641276.50
15พุธิตา ควรรู้ดีthailand_round_icon_641277.00
16ณัฐวดี ขวัญศรีthailand_round_icon_641279.50
17ชลากร วงษ์สินธุ์thailand_round_icon_641279.50
18สิริภัสสร พัฒน์ชนะthailand_round_icon_641280.00
19ต้นรัก ทะสะโสthailand_round_icon_641280.50
20รุสลี ขันแก้วthailand_round_icon_641280.50
21ปานชนก ชวลิตรุจิวงษ์thailand_round_icon_641283.50
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial