นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2017 ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ ( ว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน) ในวันลงทะเบียน หากไม่ปฎิบัติตาม ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ 2556 หมวด 4 การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

NEWS

VIEW ALL
VIEW ALL

RANKING

Pos.NameNationalityPlayedRoundEarningStroke Avg.
1กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิ์จิตต์thailand_round_icon_6426161,05070.83
2ปรินดา โพธิ์กัณฑ์thailand_round_icon_6426160,04871.33
3ชลดา ชยณรรย์thailand_round_icon_6426114,83471.17
4เรณุกา สุขสุคนธ์thailand_round_icon_642682,12171.33
5PAULINE DEL ROSARIO2671,34972.50
6นันทิกานต์ รักษาชัฎthailand_round_icon_642567,70074.00
7พิณรัชย์ หลุ่มบุญเรืองthailand_round_icon_642659,68972.17
8เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์thailand_round_icon_642658,37171.67
9สุภมาส แสงจันทร์thailand_round_icon_642654,52572.17
10คริษฐาวรรณ รุ่งเรืองthailand_round_icon_642553,53074.60
11ศรัณย์พร ลางคุลเกษตรินthailand_round_icon_641353,53072.33
12อริสรา เวชกามาthailand_round_icon_642643,25772.33
13ธิติยา พฤกษ์สถาพรthailand_round_icon_642643,14072.50
14ปิยะธิดา พลอยอ่ำศรีthailand_round_icon_642638,59073.00
15นริศรา เกิดฤทธิ์thailand_round_icon_642638,18072.67
16ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตรthailand_round_icon_642637,56473.17
17วันชนา โพธิ์เรืองรองthailand_round_icon_642636,63072.83
18
ปรีณาพรรณ พุ่มคล้ายthailand_round_icon_641335,17072.67
19ธนุตรา บุญรักษาสัตย์thailand_round_icon_642532,77874.60
20พักตร์พริ้ง ดวงจันทร์thailand_round_icon_642632,60373.33
21นิมมิตา จันต๊ะนาเขตร์thailand_round_icon_642632,12474.83
22พลอยชมพู วิไลรุ่งเรืองthailand_round_icon_642631,94573.33
23พันธ์ผกา พันธุมะบำรุงthailand_round_icon_642630,90574.33
24ณัฐเกศ นิมิตพงษ์กุลthailand_round_icon_642630,79874.17
25ตรีฉัฐ จีนกลับthailand_round_icon_642628,26474.00
26YIN MAY MYOmyanmar_round_icon_642627,93774.00
27พิมพ์ภัสสร สังฆะกาโรthailand_round_icon_642627,56074.33
28SOCK HWEE KOHsingapore_round_icon_641327,10071.00
29พรรณภา พลนามอินทร์thailand_round_icon_642626,94574.67
30มุขรินทร์ ลาดกระโทกthailand_round_icon_642625,74074.67
31จรรยา มรกตพรรณthailand_round_icon_642622,66075.67
32จิดาภา พงศ์ธนาชลิตกุลthailand_round_icon_642621,06876.17
33ดลนภา พุฒิพินิจthailand_round_icon_642520,63274.00
34ณิชกุล แก้วโสฬสthailand_round_icon_642620,51576.50
35เชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณ
thailand_round_icon_642620,07876.33
36ช่อผกา แจ้งกิจthailand_round_icon_641315,59972.33
37กุสุมา มีชัยthailand_round_icon_642515,96675.00
38สราพร แช่มช้อยthailand_round_icon_642515,96675.60
39จันทิมา กัลยานมิตตาthailand_round_icon_642515,96675.80
40ณิชากร รักษาชัฎthailand_round_icon_642515,10575.20
41อัญชิสา อุตมะthailand_round_icon_642514,45075.60
42ฉัตรประภา ศิริประกอบthailand_round_icon_641314,45072.67
43ศรุตยา งามอุษาวรรณthailand_round_icon_641314,14075.67
44กมลวรรณ เหลื่อมศรีthailand_round_icon_641313,75076.00
45วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์thailand_round_icon_642513,16075.80
46ธนพร หิรัญรักษ์thailand_round_icon_641312,50076.67
47ภัทรภรณ์ มวลชูthailand_round_icon_642411,97278.75
48DIANNE LUKEmalaysia_round_icon_642511,55076.40
49ณิชาภัส ต้นแก้วthailand_round_icon_641311,55077.00
50ภัทราพร กระตุฤกษ์thailand_round_icon_642510,99076.00
51ณฐมน หัสถาดลอรุณthailand_round_icon_642510,99076.00
52ษมาพร แข็งขันธ์ thailand_round_icon_642510,80077.20
53สุทิศชา อาโอยาม่าthailand_round_icon_642510,57776.80
54ปิยะธิดา ไชยพันธ์thailand_round_icon_642410,57774.00
55กุลชา ไพบูลย์พงษ์thailand_round_icon_642510,37177.60
56ญาณิศา ศริพันธุ์thailand_round_icon_641310,00076.67
Pos.NameNationalityPlayRoundPoint RakingStroke Avg.
1ปาจรีย์ อนันต์นฤการthailand_round_icon_641315068.67
2ณัฐพรรณ ศิริตรัยthailand_round_icon_641315069.33
3ธัญรดา ปิดดอนthailand_round_icon_641314072.33
4ณัฐนิชา ชมพิทักษ์เดชาthailand_round_icon_642514074.80
5ภาสินี ทองแท่งใหญ่thailand_round_icon_641313073.33
6จิรัฐิพร พงศ์ธนาชลิตกุล thailand_round_icon_641313075.67
7นภัสวรรณ ผาบสิมมา thailand_round_icon_641312073.67
8ชลากร วงษ์สินธุ์thailand_round_icon_641312075.67
9อิสรีย์ โคว้ศรีวงษ์thailand_round_icon_641311077.33
10ธนพร ผลิตวานนท์thailand_round_icon_641310078.00
11นภาพันธุ์ ผ่องไพบูลย์thailand_round_icon_6412075.50
12กรบงก์กช สารรัตน์thailand_round_icon_6412075.50
13สรัลลัคน์ ตุ้มฟองthailand_round_icon_6412077.50
14โชติกา ผดุงมาตรวรกุลthailand_round_icon_6424077.75
15พิมล์ชณก กาวิลthailand_round_icon_6412078.00
16อรกนก สร้อยสุวรรณthailand_round_icon_6412080.50
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial